واکنش‌ها به کشته شدن ابوبکر بغدادی؛ مرگ رهبر داعش پایان کار این گروه نیست

جامعه بین الملل و دولتهای سراسر جهان از کشته شدن رهبر داعش در عملیات آمریکا استقبال کردند. دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد که ابوبکر بغدادی در شمال غرب سوریه و محلی که پنهان شده بود کشته شده . با وجود استقبال دولت های مختلف، سیاست‌مداران و کارشناسان هم‌نظر هستند که با وجود مرگ ابوبکر بغدادی انتظار می‌رود حمله‌های این گروه و آنهایی که به آن تعلق فکری و عاطفی دارند ادامه پیدا کند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.