واکنش‌ها به کشته شدن ابوبکر بغدادی؛ مرگ رهبر داعش پایان کار این گروه نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ها به کشته شدن ابوبکر بغدادی؛ مرگ رهبر داعش پایان کار این گروه نیست

جامعه بین الملل و دولتهای سراسر جهان از کشته شدن رهبر داعش در عملیات آمریکا استقبال کردند. دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد که ابوبکر بغدادی در شمال غرب سوریه و محلی که پنهان شده بود کشته شده . با وجود استقبال دولت های مختلف، سیاست‌مداران و کارشناسان هم‌نظر هستند که با وجود مرگ ابوبکر بغدادی انتظار می‌رود حمله‌های این گروه و آنهایی که به آن تعلق فکری و عاطفی دارند ادامه پیدا کند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.