تلاش تازه جانسون برای برگزاری انتخابات شکست خورد

جانسون

منبع تصویر، Getty Images

نمایندگان پارلمان بریتانیا برای سومین بار درخواست بوریس جانسون برای برگزاری انتخابات پیش از موعد را رد کرده اند، با این حال او گفته همچنان برای انتخابات تا پیش از کریسمس تلاش خواهد کرد.

تلاش روز دوشنبه آقای جانسون برای جلب حمایت دو سوم نمایندگان پارلمان برای برگزاری انتخابات شکست خورد.

با این حال او اکنون سعی خواهد کرد برای انتخابات روز پنجشنبه ۱۲ دسامبر نظر لیبرال دمکرات ها و حزب ملی اسکاتلند را جلب کند.

احزاب ملی اسکاتلند و لیبرال دموکرات با انتخابات پیش از موعد موافقت کرده‌اند، اما پیشنهاد کرده‌اند که این انتخابات در روز ۹ دسامبر برگزار شود.

اما حزب کارگر اعلام کرده تا زمانی که گزینه خروج بدون توافق از میان گزینه‌های موجود برای برگزیت حذف نشود، با انتخابات موافقت نمی‌کند.

آقای جانسون در پارلمان گفت "این مجلس دیگر نمی تواند کشور را گروگان نگاه دارد" و آن را "ناکارآمد" خواند.

این درحالی است که پیشتر دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، اعلام کرد که ۲۷ کشور اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت تا ۳۱ ژانویه موافقت کرده‌اند. بدین ترتیب بریتانیا در روز پنج‌شنبه از اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد.

بر اساس آخرین تصمیمی که درباره برگزیت گرفته شده بود، قرار بود که بریتانیا در روز ۳۱ اکتبر (۹ آبان) از اتحادیه اروپا خارج شود، اما توافقی که بین دولت این کشور و اتحادیه اروپا برای خروج به دست آمده بود، در پارلمان بریتانیا تصویب نشد.

نمایندگان مخالف در پارلمان، کلیت این توافق را تصویب کردند اما با زمانبدی کوتاه بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا برای تصویب توافق ظرف سه روز مخالفت کردند.

به همین دلیل نیز آقای جانسون اعلام کرد که بررسی توافق را در پارلمان به شکل موقت، متوقف می‌کند.

بریتانیا همچنان این گزینه را دارد که پیش از ۳۱ ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شود.

این اتفاق در صورتی رخ خواهد داد که توافق این کشور با اتحادیه اروپا، زودتر در پارلمان بریتانیا تصویب شود.

در نسخه‌ای از تصمیم‌ اتحادیه اروپا که به رویت بی‌بی‌سی رسیده، آمده است که توافقی که برای خروج این کشور از اتحادیه به دست آمده، قابل مذاکره دوباره در آینده نخواهد بود.