نمایشگاه ویژه مانی، پیامبر ایرانی، در دوبلین

نمایشگاه ویژه مانی، پیامبر ایرانی، در دوبلین

مانی، پیامبر ایرانی در سده سوم میلادی آیین تازه‌ای پدید آورد. او بر این باور بود که دنیا محل نبرد دو نیروی روشنایی و تاریکی است که در نهایت به نابودی ماده و رهایی روح منجر می‌شود. شاپور یکم، امپراتور ایران، به مانی اجازه داده آیین خود را درامپراتوری تبلیغ کند ولی بعدها با فشار روحانیون زرتشتی، بهرام یکم، مانی را زندانی کرد. در نوشته‌های گوناگون آمده، پیکر مانی پس از مرگ از دروازه گندی شاپور آویزان شد و پیروان او سرکوب شدند. به تازگی در پایتخت جمهوری ایرلند، نمایشگاهی ویژه مانی سازماندهی شده که در آن اسناد منحصربفردی در دید مردم قرار گرفته است.

پژمان اکبرزاده گزارش می‌دهد.