شیوه جدید 'یاریابی' ؛ سه دقیقه وقت دارید تصمیم مهم زندگی ‌تان را بگیرید!

شیوه جدید 'یاریابی' ؛ سه دقیقه وقت دارید تصمیم مهم زندگی ‌تان را بگیرید!

اسپید دیتینگ، رویدادی است که در آن ده-بیست جوان مجرد، برای پیدا کردن زوج‌شان، هر کدام به مدت چند دقیقه فرصت دارند به نوبت با تک تک حاضران در برنامه صحبت کنند. هدف، جلوگیری از اتلاف وقت است و برای بالابردن شانس موفقیت، معمولا شرکت کنندگان را از یک گروه سنی یا اجتماعی مشخص انتخاب می کنند تا مشترکات‌شان بیشتر باشد. اسپید دیتینگ، با اقبال بعضی از جوانان مسلمان در بریتانیا هم رو به رو شده‌است. آنها می گویند راه های دیگر از جمله "اپ" های همسریابی را امتحان کرده اند اما ایده رو به رو شدن با همکیشان‌شان در زندگی واقعی برایشان جذابتر است.

انیسه قدری گزارش ‌می‌دهد.