تقاضا از دولت تاجیکستان: روز کوروش کبیر را به جشن‌ها اضافه کنید

تقاضا از دولت تاجیکستان: روز کوروش کبیر را به جشن‌ها اضافه کنید

در تاجیکستان، شرکت‌کنندگان در یک همایش بین‌المللی از دولت خواسته‌اند تا‌ یک روز را به عنوان روز کوروش کبیر به فهرست جشن‌های رسمی این کشور اضافه کند. این اواخر، توجه به شخصیت کوروش، بنیانگذار سلسله هخامنشی در تاجیکستان بیشتر شده‌است.

سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.