آتش‌سوزی قطار در پاکستان بیش از ۷۰ کشته به جا گذاشت

آتش‌سوزی قطار در پاکستان بیش از ۷۰ کشته به جا گذاشت

آتش سوزی قطاری در پاکستان، بیش از هفتاد نفر را کشت. ده ها نفر هم زخمی شده‌اند. به گفته مقام های مسئول، علت حادثه، انفجار کپسول های گاز بوده که مسافران، داخل قطار برده بودند. این مرگبار ترین حادثه در شبکه ریلی پاکستان در ۱۴ سال گذشته است.

فواد مسیحا گزارش می دهد.