جزئیات تازه از قربانیان تریلی مرگ بریتانیا

جزئیات تازه از قربانیان تریلی مرگ بریتانیا

هفته پیش جسد ۳۹ مهاجر در کامیونی در بریتانیا پیدا شد. حالا جزئیات بیشتری در مورد مسیری که آنها برای رسیدن به بریتانیا طی کرده بودند منتشر شده است. بسیاری از آنها اهل ویتنام بودند و از آنجا به راه افتادند. بعد مدتی در فرانسه ماندند و در نهایت با کامیون راهی بریتانیا شدند. لوسی ویلیامسون خبرنگار بی بی سی با خانواده بعضی از این مهاجران گفتگو کرده است.