احتمال بازگشت حریری به قدرت در لبنان

احتمال بازگشت حریری به قدرت در لبنان

رئیس جمهور لبنان قرار است امشب سخنرانی کند و انتظار می رود در این سخنرانی به موجی از اعتراضات بپردازد که هفته هاست در لبنان برپا شده است. این سخنرانی به مناسبت سومین سالگرد انتخاب میشل عون به ریاست جمهوری از پیش برنامه ریزی شده بود اما موعد آن با استعفای سعد حریری نخست وزیر در واکنش به اعتراضها همزمان شده است. رئیس جمهور لبنان هنوز استعفای سعد حریری را نپذیرفته است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.