پای ترامپ به انتخابات بریتانیا باز شد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با یکی از سیاستمداران طرفدار برگزیت گفت‌وگو کرده است. آقای ترامپ تفنی در برنامه رادیویی نایجل فراج، رهبر حزب برگزیت، شرکت کرده و در این برنامه از جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف انتقاد کرده است. آقای ترامپ از طرح پیشنهادی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم انتقاد کرده و گفته این طرح ممکن است برای معاملات تجاری آینده با آمریکا مشکل ایجاد کند.

کریس باکلر گزارش می‌دهد.