تلاش بریتانیایی‌ها برای شکستن رکورد سرعت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش بریتانیایی‌ها برای شکستن رکورد سرعت

یک تیم بریتانیایی اطمینان دارد که می تواند رکورد سرعت را بشکند. ماشین تیرمانند آنها در آزمایش هایی در آفریقای جنوبی سریعتر و سریعتر می شود. قرار است آنها این هفته آن را با سرعت ۹۶۵ کیلومتر در ساعت امتحان کنند. قرار است سال آینده هم سرعت ۱۶۰۰ کیلومتر در ساعت را تجربه کنند.

اندرو هاردینگ گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط