با حکم دادگاه در هند معبد هندوها جای مسجد بابری را می‌گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با حکم دادگاه در هند معبد هندوها جای مسجد بابری را می‌گیرد

دادگاه عالی هند در پرونده اختلاف بر سر یک مکان مذهبی در آیودیا به نفع هندوها رای داد. هندوها می‌خواهند در این مکان معبد بسازند و مسلمانان می‌گویند سالهاست که در این محل عبادت کرده‌اند. هندوها و مسلمانان در دهه‌های گذشته بارها بر سر کنترل این مکان مذهبی به دادگاه رفته‌اند. در چندین ایالت هند تدابیر شدید امنیتی برقرار شده و پلیس ضد شورش به دقت رفت و آمدها را زیر نظر دارد.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط