بولیوی؛ مورالس خواستار برگزاری مجدد انتخابات در بولیوی شد

اوو مورالس از سال ۲۰۰۶ رئیس جمهور بولیوی است حق نشر عکس Reuters
Image caption اوو مورالس از سال ۲۰۰۶ رئیس جمهور بولیوی است

اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی، خواستار برگزاری مجدد انتخابات در این کشور شد. آقای مورالس این درخواست را پس از آن مطرح کرد که ناظران سازمان کشورهای آمریکایی نسبت به نتیجه انتخابات ماه گذشته در این کشور ابراز تردید کرده بودند.

این سازمان ناظر بر انتخابات، خواستار ابطال نتیجه انتخابات شده بود.

انتخابات بولیوی در بیستم ماه گذشته میلادی (اکتبر) برگزار شد و آقای مورالس توانست برای چهارمین دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شود.

پیروزی مجدد او با موجی از اعتراضات در سراسر کشور روبرو شد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption پیروزی مجدد آقای مورالس با موجی از اعتراضات در سراسر کشورروبرو ش

آقای مورالس همچنین گفته که او به توصیه ناظران سازمان کشورهای آمریکایی که خواستار ایجاد تغییراتی در اعضای کمیسیون انتخاباتی شده بودند، عمل خواهد کرد.

عملکرد اعضای کمیسیون انتخابات در جریان شمارش آرای ماه گذشته مورد انتقاد قرار گرفته بود.

معترضان، آقای مورالس را به تقلب در نتیجه انتخابات متهم کردند.

در جریان اعتراضات در این کشور دست کم ۳ نفر کشته شدند.

اوو مورالس در سال ۲۰۰۶ به ریاست جمهوری بولیوی انتخاب شد و با تغییر قانون اساسی، قرار بود برای آخرین بار در سال ۲۰۱۴ در انتخابات شرکت کند.

آقای مورالس در دوران ریاست‌جمهوری خود موفق به کاهش فقر در کشورش شده اما به خاطر ناکامی در کاهش فساد مورد انتقاد بوده است.

موضوعات مرتبط