پایان جشن‌های ژاپن، آغاز امپراتوری جدید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان جشن‌های ژاپن، آغاز امپراتوری جدید

ژاپن تاجگذاری امپراتور جدیدش را جشن گرفته است. دیروز در توکیو جشن و پایکوبی کردند و آهنگ‌های گوناگونی نواختند. ناروهیتو شش ماه پیش جانشین پدرش، آکیهیتو شد و سه هفته پیش رسماً به تخت امپراتوری تکیه زد. اما جشن‌ها به خاطر توفان تا دیروز به تعویق افتاد.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط