!ونیز روی آب؛ ونیز زیر آب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ونیز روی آب؛ ونیز زیر آب!

در پی بالا آمدن آب در ونیز دو نفر کشته شده‌اند. بارندگی آنقدر زیاد بوده که آب تعدادی از مغازه‌ها،خانه‌ها و مکان‌های تاریخی شهر را فرا گرفته است. شهردار ونیز می گوید شهر در وضعیتی شکننده قرار گرفته است. در ونیز بالا آمدن آب تا این حد در پنجاه سال گذشته سابقه نداشته است.

مارک لوون گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط