استقبال تظاهرکنندگان بصره از حمایت آیت‌الله علی سیستانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقبال تظاهرکنندگان بصره از حمایت آیت‌الله علی سیستانی

تظاهرکنندگان عراقی ترمینال اصلی چاههای نفت جزایر مجنون در شمال استان بصره را تصرف کرده و بسته‌اند. همزمان تجمع تظاهرکنندگان در بندر ام قصر که ورودی اصلی کالاهای خارجی به عراق است ادامه دارد و در اقتصاد عراق اختلال ایجاد کرده است. این در حالی است که پیام پشتیبانی دیروز آیت الله سیستانی، به بسیاری از تظاهرکنندگان دلگرمی بخشیده است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط