آبشار ویکتوریا یک‌سوم کوچکتر از قبل؛ قربانی تغییرات اقلیمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آبشار ویکتوریا یک‌سوم کوچکتر از قبل؛ قربانی تغییرات اقلیمی

یک گزارش جدید می گوید دمای کره زمین رو به افزایش است و برای جلوگیری از فاجعه ای اقلیمی، فرصت چندانی باقی نمانده‌است. سازمان ملل می گوید، ظرف یک دهه آینده، میزان گازهای گلخانه ای در جهان باید سالی بیش از هفت درصد کاهش پیدا کند تا کره زمین بیشتر از یک و نیم درجه سانتیگراد گرم نشود. اما همین حالا هم، افزایش دما تاثیر خود را گذاشته و خشکسالی بسیاری از نقاط جهان را فرا گرفته‌است. زیمبابوه، در جنوب آفریقا، یکی از این کشورهاست که خشکسالی شدید، زندگی شهری و روستایی را در آن جا تهدید می کند.

استیو سکر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط