آمریکا از معترضان هنگ کنگی حمایت کرد؛ چین معترض شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا از معترضان هنگ کنگی حمایت کرد؛ چین معترض شد

چین به آمریکا هشدار داده که در قبال موضع آمریکا در حمایت از معترضان هنگ کنگی اقدامات سختی در پیش خواهد گرفت. طبق این قانون آمریکا اقدامات چین در هنگ کنگ را زیر نظر خواهد داشت. همچنین اگر چین حقوق بشر را در هنگ کنگ نقض کند آمریکا ممکن است موقعیت تجاری ویژه هنگ کنگ را لغو کند. ناظران معتقدند که این حرکت می‌تواند مذاکرات تجاری دو اقتصاد بزرگ دنیا را پیچیده‌تر کند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.