مجسمه یخی جایگزین بوریس جانسون در مناظره تغییرات اقلیمی شد

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مجسمه یخی در حال ذوب روی صندلی بوریس جانسون

شبکه چهار بریتانیا به دنبال حضور نیافتن بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور در مناظره تغییرات اقلیمی، مجسمه یخی در حال ذوب را روی صندلی او قرار داد.

آقای جانسون که رهبر حزب محافظه‌کار است و نایجل فاراژ، رهبر حزب برگزیت در این مناظره حضور نیافتند. شبکه چهار بریتانیا که دولتی است به جای این دو، مجسمه‌های یخی در حال آب شدن را گذاشت و گفت این کار، نشانگر وضعیت اضطراری در زمین است.

حزب محافظه‌کار، مایکل گوو، از اعضای بلندپایه این حزب و وزیر دولت و همچنین پدر آقای جانسون را به محل مناظره فرستاده بود اما شبکه چهار بریتانیا حضور آقای گوو به جای آقای جانسون را نپذیرفت.

شبکه چهار بریتانیا گفته است این مناظره میان رهبران احزاب بوده است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption رهبران احزاب بریتانیا در مناظره تغییرات اقلیمی. به جای بوریس جانسون و نایجل فاراژ که از حضور در مناظره سر باز زدند، مجسمه‌های یخی در حال آب شدن قرار دارد

حزب محافظه‌کار اکنون شبکه چهار بریتانیا را به جانبداری و "تبانی" با جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر برای ممانعت از حضورش در مناظره رهبران احزاب متهم کرده است.

حزب محافظه‌کار به نهاد ناظر بر عملکرد رسانه‌ها اعتراض کرده و تهدید کرده در صورت پیروزی در انتخابات ماه آتی، مجوز ادامه فعالیت این شبکه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

انتخابات پارلمانی زودهنگام بریتانیا قرار است دوازده دسامبر برگزار شود.