سلفی در فنجان قهوه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سلفی در فنجان قهوه

در شلوغی بازار، اگر پیش‌نهادی به مشتریان بدهید که کارتان را از بقیه متمایز کند، برنده اید! در کنیا، کافه‌ای در مومباسا، می‌گوید اولین کافه در این کشور است که عکس سلفی مشتریانش را روی قهوه‌شان می‌کشد. بی‌بی‌سی به سراغ صاحب این کافه رفته است

موضوعات مرتبط