"اگر امید را از دست بدهی، چیز دیگری باقی نمی‌ماند"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"اگر امید را از دست بدهی، چیز دیگری باقی نمی‌ماند"

  • 1 دسامبر 2019 - 10 آذر 1398

یک مرد استرالیایی که سه سال در اسارت طالبان بود گفته نیروهای ویژه آمریکایی دستکم شش بار برای نجات او و همکار آمریکایی‌اش تلاش کردند. تیموتی ویکس و همکارش کوین کینگ، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان در کابل بودند. آنها در راه بازگشت از دانشگاه بودند که افرادی با یونیفورم نظامی، آنها را ربودند. این دو نفر حدود دو هفته پیش در مبادله زندانی‌ها بین دولت افغانستان و طالبان آزاد شدند.