مردان مسلح ۱۴ نفر را در کلیسایی در بورکینافاسو به قتل رساندند

عکس آرشیوی از نیروهای دولتی در بورکینافاسو حق نشر عکس Getty Images
Image caption عکس آرشیوی از نیروهای دولتی در بورکینافاسو

روز یکشنبه حداقل ۱۴ نفر در تیراندازی مردان مسلح در داخل کلیسایی در بورکینا فاسو کشته شده اند.

هنگام حمله مراسمی در این کلیسا واقع در هانتوکورا در بخش شرقی کشور در جریان بود.

هویت مهاجمان یا انگیزه آنها هنوز روشن نیست.

در سال های اخیر صدها نفر در این کشور کشته شده اند که عمدتا به دست گروه های جهادی بوده است. این حملات به تنش های قومی و مذهبی به خصوص در مرز با مالی دامن زده است.

بیانیه دولت منطقه ای حاکیست که بسیاری هم زخمی شده اند.

یک منبع آگاه امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت که افراد مسلح در این حمله "مومنان از جمله کشیش و کودکان را اعدام کردند."

یک منبع دیگر گفت که مهاجمان با موتور گازی از محل گریختند.

اکتبر گذشته ۱۵ نفر در حمله به مسجدی در منطقه کشته شده بودند.

حملات جهادی ها در بورکینافاسو از سال ۲۰۱۵ افزایش یافته که در این مدت هزاران مدرسه را مجبور به تعطیلی کرده است.

این مناقشه از کشور همسایه مالی به بورکینافاسو سرایت کرده است.

پیکارجویان اسلامگرا در سال ۲۰۱۲ شمال مالی را تصرف کردند اما بعدا توسط نیروهای فرانسوی عقب رانده شدند.

موضوعات مرتبط