وضعیت کودکان معلول در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت کودکان معلول در تاجیکستان

در تاجیکستان نزدیک صد و پنجاه هزار فرد دارای معلولیت زندگی می‌کنند که بیش از ۲۷ هزار نفر از آنها کودکان و نوجوانان هستند. دولت تاجیکستان کمک به این قشر آسیب‌پذیر را یکی از اولویتهای خود اعلام کرده‌است. اما فقر و بیکاری و فساد گسترده، روی زندگی معلولان هم تأثیر گذاشته‌است.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط