اجلاس تغییرات اقلیمی: مقابله با داغ شدن زمین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجلاس تغییرات اقلیمی: مقابله با داغ شدن زمین

در اسپانیا، نمایندگان همه کشورها گرد هم آمده‌اند تا سندی تهیه کنند که وظایف و مسئولیت‌های هر کشور را در مقابله با خطرات گرم شدن زمین تعیین می‌کند.در اجلاس تغییرات اقلیمی که امسال در مادرید برگزار شده، محققان و دستگاه‌های زیر نظر سازمان ملل گزارش‌های جداگانه‌ای درباره وخامت اوضاع زمین منتشر کرده‌اند. فعالان اقلیمی هم به این اجلاس رفته‌اند تا سیاست‌مداران را برای از خود گذشتگی بیشتر و رسیدن به توافق ترغیب کنند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط