نمونه‌ای موفق از حفظ محیط زیست با احیای جنگل‌ها در اوگاندا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمونه‌ای موفق از حفظ محیط زیست با احیای جنگل‌ها در اوگاندا

همه خبرها درباره محیط زیست ناامید کننده و نگران کننده نیست. در اوگاندا یک نمونه موفق احیای جنگل، باعث امیدواری زیادی شده است. نمونه‌ای که شاید بتواند الگویی باشد برای نجات محیط زیست در دیگر نقاط جهان باشد.

پی‌شنس آتوهر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط