رئیس کل شرکت سامسونگ به خاطر اخلال در فعالیت سندیکایی کارگران زندانی شد

حق نشر عکس Getty Images
Image caption دفتر مرکزی سامسونگ - مدیران سامسونگ به جرم اخلال در فعالیت سندیکایی

دادگاهی در کره جنوبی لی سانگ-هون، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ را در ارتباط با اتهام "اخلال و خرابکاری" در فعالیت های سندیکایی کارگران و برنامه های اتحادیه های کارگری مجرم شناخته و به هجده ماه حبس محکوم کرده است.

علاوه بر آقای لی، بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت فعال در صنایع الکترونیک هم به همین اتهام محاکمه و مجازات شده اند.

قاضی دادگاه بخش در سئول، پایتخت، گفته است که متهمان مانع از آن شدند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه کارگری مبادرت ورزند.

به گفته دادستانی، متهمان پرونده همچنین در یافتن اطلاعات شخصی در مورد اعضای اتحادیه از جمله مسایل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشتند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان برای خودداری از پیوستن به اتحادیه ها و فعالیت های سندیکایی سوء استفاده می کردند.

مدیران شرکت سامسونگ متهم هستند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت سندیکایی مبادرت ورزیدند. این دفتر بعدا تعطیل شد.

به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به تخلفات شرکت های بخش خصوصی در این کشور است. در گذشته، محاکم کره جنوبی متهم بودند که نسبت به تخلفات تجاری نرمش به خرج می دهند اما برخورد دادگاه بخش سئول با مدیران سامسونگ نشان از عزم قضات برای مجازات تخلفات مدیران بخش خصوصی دارد.

موضوعات مرتبط