اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٩-٢٠٢٠، همه چیز در گرو عدم قطعیت

اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٩-٢٠٢٠، همه چیز در گرو عدم قطعیت

جهان سال ۲۰۱۹ را درحالی به پایان می‌برد که رییس‌جمهور بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا استیضاح شده، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قطعی شده و عدم‌قطعیت در استراتژی بازیگران بزرگ اقتصادی اثر قابل‌توجهی گذاشته. این شرایط چه چشم‌اندازی برای سال آینده میلادی به وجود آورده؟

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.