سرشماری بحث برانگیز در هند در پی قانون جدید شهروندی

سرشماری بحث برانگیز در هند در پی قانون جدید شهروندی

دولت هند بودجه بیش از یک میلیارد دلاری برای سرشماری سال آینده را تایید کرده است. ولی بعضی در هند نگرانند که ثبت اطلاعات باعث شود تا اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان مورد تبعیض قرار بگیرند. این موضوع و همین‌طور قوانین جدید شهروندی که تابعیت‌ گرفتن مسلمانان را محدود می‌کند، به تظاهرات گسترده معترضان منجر شده. عنبر سان اتیراجان گزارش می‌دهد.