کمیسیون حقوق بشر هند خواستار توضیح درباره خشونت علیه معترضان شد

پلیس

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

کمیسیون ملی حقوق بشر خواستار توضیح در مورد نحوه برخورد پلیس با معترضان شده است

کمیسیون ملی حقوق بشر هند خواستار توضیح پلیس ایالت اوتار پرادش در مورد نحوه برخورد با اعتراضات اخیر شده است.

در جریان اعتراضات اخیر علیه قانون جدید شهروندی در هند، چندین نفر در درگیری با ماموران پلیس کشته و شماری بازداشت شدند. در مواردی، ارتباط اینترنتی شهروندان نیز توسط نهادهای دولتی مختل یا قطع شد.

براساس قانون جدید، به درخواست شهروندی مهاجران غیرمسلمان سه کشور همسایه به سرعت رسیدگی می شود در حالیکه این مزیت برای مهاجران مسلمان منظور نشده است.

مسلمانان و برخی از مدافعان حقوق بشر در هند این قانون را تبعیض آمیز دانسته و علیه آن دست به اعتراض زده اند.

صدها هزار نفر در سراسر هند در اعتراض علیه این قانون شرکت داشتند اما ایالت اوتار پرادش شاهد درگیری خشونت آمیز معترضان و پلیس بود.

ماموران پلیس گفته اند که تنها از باطوم و گاز اشک آور برای پراکندن معترضانی که مراکز حساس را هدف قرار داده بودند استفاده کردند اما در برخی موارد، ماموران پلیس به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند که تلفاتی برجای گذاشته است.

این ماموران گفته اند که تنها در شرایطی که جانشان در خطر بود به تیراندازی متوسل شدند اما مخالفان گفته اند که بعضی از ماموران بدون اینکه در خطر باشند دست به تیراندازی زدند. همچنین موارد دیگری از نقض حقوق بشر نیز مطرح شده است.

رهبران جامعه مسلمانان هند گفته اند این قانون عملا مسلمانان را به شهروندان درجه دوم این کشور تبدیل می کند و باید لغو شود آنان گفته اند که بعضی از ماموران پلیس ضد شورش عمدا به سوی معترضان به خصوص معترضان جوان تیراندازی کردند که در چند مورد به کشته شدن آنان منجر شد.