بحران شدید اقتصادی در لبنان

بحران شدید اقتصادی در لبنان

لبنان سال ۲۰۱۹ را در حالی به پایان می‌رساند که با بدترین بحران چند دهه اخیر خود روبروست. رشد اقتصادی به صفر رسیده و بسیاری از شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی‌اند. سعد حریری نخست وزیر سابق دو ماه پیش استعفا داد و جانشینش که هفته پیش منصوب شد قول داده که دولت به مشکلات اقتصادی رسیدگی می‌کند. اما خیلی از مردم، دیگر امیدشان را از دست داده اند.

مارتین پیشنس گزارش می‌دهد.