زنگ بیگ بن برای اعلام دهه جدید میلادی دوباره به صدا در می‌آید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنگ بیگ بن برای اعلام دهه جدید میلادی دوباره به صدا در می‌آید

اینجا در بریتانیا، بیش از دو سال است که بانگ ساعت معروف بیگ بن دیگر شنیده نمی‌شود چرا که این بنای تاریخی در دست تعمیرات اساسی‌ است. اما شب سال نو بدون طنین این صدای نمادین، لطف چندانی ندارد. به همین خاطر در آستانه سال نوی میلادی و برای جشن گرفتن ورود به دهه جدید، قرار است ساعت بیگ بن برای همین یک شب، بار دیگر به صدا دربیاید.

تیم مافت گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط