برخورد کاربران عرب با ترور سلیمانی و تهدید‌های تارمپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برخورد کاربران عرب با ترور سلیمانی و تهدید‌های ترامپ

ترور قاسم سلیمانی واکنشی جدی و گسترده در افکار عمومی جهان عرب داشته که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته‎‌است. تبادل تهدید میان ایران و امریکا نیز همچنان موضوع ترور قاسم سلیمانی را کانون اصلی توجه کاربران عرب در شبکه‌های اجتماعی کرده‌است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.