انتخابات پارلمانی تاجیکستان در راه است؛ اول مارس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات پارلمانی تاجیکستان در راه است؛ اول مارس

در تاجیکستان معرفی نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان یا مجلس سفلای پارلمان این کشور به پایان رسیده است. در پانزده روز گذشته، هفت حزب سیاسی نامزدهای خود را برای انتخابات پارلمانی و مجلسهای محلی پیشنهاد کرده‌اند. برخی احزاب از موانع ایجاد شده توسط مقامهای محلی در تهیه اسناد لازم برای نامزدهایشان شکایت کرده‌اند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان و مجلسهای محلی در این کشور، اول ماه مارس یا ۱۱ اسفند امسال برگزار می‌شود.

سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط