پاروزنی 35 روزه سه برادر اسکاتلندی برای عبور از اقیانوس اطلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سه برادر اسکاتلندی با ۳۵ روز پارو زدن از اقیانوس گذشتند

سه برادر اهل اسکاتلند موفقیت خود را در ثبت سه رکورد جهانی در قایقرانی جشن گرفته اند. آنها موفق شدند در مدت ۳۵ روز از عرض اقیانوس اطلس گذر کنند. سفر آنها از جزایر قناری شروع شد و آنها پس از طی مسافتی ۴۸۰۰ کیلومتری خود را به آنتیگوآ در کارائیب رساندند.

لورنا گوردن گزارش می‌دهد.