در لیبی چه خبر است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در لیبی چه خبر است؟

از حدود ۹ سال پیش و پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی، لیبی با جنگ داخلی رو به روست. ژیار گل نگاهی کرده به تحولات اخیر در لیبی و بازیگران داخلی و بین‌المللی آن.

موضوعات مرتبط