جرقه دوباره اعتراض‌های لبنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرقه دوباره اعتراض‌های لبنان

دیروز مرکز بیروت پایتخت لبنان صحنه درگیری نیروهای امنیتی با معترضان بود. به گفته خبرگزاری ها حدود ۴۰۰ نفر در درگیری‌های دیشب مجروح شده‌اند. معترضان سعی داشتند خودشان را به میدان شهدای شهر برسانند. جایی که ماه‌ها مرکز اعتراض‌های ضد دولتی بود. آنها خواستار تغییرات اساسی در سیاست و سیستم مالی کشور هستند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.