شروع دوباره اعتراضات در عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شروع دوباره اعتراضات در عراق

بعد از چند هفته آرامش، عراق دوباره صحنه تظاهرات ضدحکومتی و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی شده است. به گزارش رسانه‌ها، امروز در اعتراض‌ها در بغداد و چند شهر دیگر دست کم دو معترض و دو مأمور پلیس کشته شدند. دهها معترض هم زخمی شده‌اند. معترضان می‌گویند این بار تا رسیدن به خواسته هایشان، خیابان‌ها را ترک نمی‌کنند.

مجید افشار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط