فرآیند استیضاح در سنای آمریکا چگونه است؟

روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز به طور رسمی شروع می‌شود. دموکرات‌ها می‌گویند آقای ترامپ از اختیاراتش برای تحقیق درباره یکی از رقبای بالقوه‌اش در انتخابات پیش رو سوء استفاده کرده. نمایندگان مجلس سنا قرار است امروز آیین نامه استیضاح را تصویب کنند. آقای ترامپ سومین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکاست که استیضاح می‌شود.

خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.