توافق صلح در کلمبیا چگونه تولید کوکائین را افزایش داد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق صلح در کلمبیا چگونه تولید کوکائین را افزایش داد

دولت کلمبیا می‌گوید که قصد دارد سمپاشی برگ درختان کوکا را شروع کند تا از تولید بیشتر ماده مخدر کوکائین جلوگیری کند. عملیات سمپاشی از ۵ سال پیش متوقف شد بعد از اینکه تحقیقی نشان داد این اقدام ممکن است باعث سرطان شود. از آن زمان مناطق کشت درختان کوکا سه برابر شده. بیشتر کوکائین تولید شده در کلمبیا راهی آمریکا و اروپا می‌شود.

مایکل بوکانن گزارش می‌دهد.