ترامپ در اجلاس داووس از عملکرد اقتصادی خود ستایش کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ در اجلاس داووس از عملکرد اقتصادی خود ستایش کرد

دونالد ترامپ در سخنرانی افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، بار دیگر هشدارها درباره تغییرات اقلیم را بی‌ارزش توصیف کرد. آقای ترامپ همچنین کاهش هرگونه مقررات برای سوخت‌های فسیلی را ستایش کرد. مجمع جهانی اقتصاد که به نشست داووس معروف است، از امروز در داووس سوئیس آغاز شد.

کیوان حسینی گزارش می‌دهد.