پدیده " حضور غیر	ضروری " عامل نابسامانی های روحی کارمندان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پدیده 'حضور غیرضروری' عامل نابسامانی‌های روحی کارمندان

تحقیقات جدیدی که برای بی‌بی‌سی صورت گرفته نشان می‌دهد در بریتانیا هزینه‌های وضع روحی نامناسب کارمندان در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده‌است. اکثر این هزینه‌ها ناشی از پدیده ایست به نام "حضور غیرضروری" به این معنا که کارمندان چون احساس امنیت شغلی نمی‌کنند، بیش از حد لازم در محل کار حاضر می‌شوند و حتی زمانی که بیمارند سر کار می‌روند. تمرین‌های آرامش روانی برای کارمندان روشی است که بعضی از شرکت‌ها برای مقابله با این پدیده در پیش گرفته‌اند.

سارا تامز گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط