فوج فوج دانشجویان چینی دانشگاه‌های بریتانیا را تسخیر کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فوج فوج دانشجویان چینی دانشگاه‌های بریتانیا را تسخیر کردند

تعداد دانشجویان چینی که در بریتانیا درس میخوانند از همیشه بیشتر شده است. آنها منابع مهم درآمد دانشگاه‌ها هستند. در عین حال نگرانی‌هایی در مورد نفوذ دولت چین در دانشگاه های بریتانیا ایجاد شده است. گزارش براونون جفریز را از دانشگاه لیورپول ببینیم که بیشترین دانشجویان چینی را در بین دانشگاه‌های بریتانیا دارد، از جمله چهل دانشجوی دکترا که دولت چین هزینه تحصیلشان را می پردازد.

موضوعات مرتبط