زلزله شرق ترکیه جان 22 نفر را گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زلزله شرق ترکیه جان ۲۲ نفر را گرفت

زلزله‌ای به بزرگی ۶.۸ در ترکیه دستکم جان ۲۲ نفر را گرفت و بیش از هزار مجروح به جا گذاشته است. مرکز زلزله در شرق ترکیه در استان الازیغ بود و در ایران، عراق، سوریه و لبنان هم احساس شد. بر اثر این زلزله برخی ساختمان‌ها فرو ریختند و هنوز شماری زیر آوار هستند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.