حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد، سه راکت به محوطه خورد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد، سه راکت به محوطه خورد

مقام‌های عراقی حمله راکتی به سفارت آمریکا را به عنوان اقدامی علیه منافع عراق به شدت محکوم کردند. دیشب دست کم پنج راکت به سفارت آمریکا در منطقه امنیتی سبز بغداد شلیک شد و سه تای آنها داخل محوطه سفارت فرود آمد. حمله در پایان روزی از تظاهرات ضد دولتی و جنگ و گریز نیروهای امنیتی با معترضان صورت گرفت. در ناآرامی های سه ماه و نیم گذشته در عراق بیش از پانصد نفر از معترضان کشته شده اند. امروز سفرای شانزده کشور در بغداد از دولت عراق خواستند در این مورد تحقیقاتی معتبر آغاز کند و پاسخگو باشد.

کسری ناجی گزارش میدهد

موضوعات مرتبط