نانسی پلوسی متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نانسی پلوسی متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد

با پایان یافتن نطق سالانه دونالد ترامپ در کنگره، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان متن سخنرانی آقای ترامپ را پاره کرد. آقای ترامپ در حین ورود به ساختمان و پس از ارائه متن سخنرانی به خانم پلوسی از دست دادن با او خودداری کرده بود.

موضوعات مرتبط