رشته نوسانات اقلیمی در سراسر جهان

علاوه بر آب هوای غیر‌معمول در مناطق شمالی ایران، نقاط دیگر جهان هم این روزها دچار نوسانات شدید اقلیمی است. مناطقی که تا پارسال دچار آتش سوزی بودند حالا دستخوش سیل شده اند و برعکس. دانشمندان می‌گویند این نوسانات اقلیمی نشان از بحرانی در چرخه طبیعت دارد که در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.