اعتراض‌ها در یونان به تصمیم‌های تازه دولت در مورد پناهجویان

دهها یونانی در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال هزاران پناهجو به اردوگاههای جدید در چند جزیره این کشور اعتراض کردند. معترضان می‌گویند این اقدام به حل معضل مهاجرت کمکی نمی‌کند. دولت یونان می‌خواهد با تصاحب زمین و املاک، اردوگاه های موقت بسازد و ۲۰ هزار پناهجو را در آنها جا بدهد؛ مدت زمان بررسی درخواست پناهندگی را به ۹۰ روز کاهش دهد و هر هفته ۲۰۰ مهاجر را به ترکیه برگرداند.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.