شکایت علیه رئیس دانشگاه هندی به خاطر آزمایش قاعدگی دختران دانشجو

حق نشر عکس Getty Images

از رئیس یک دانشگاه در هند به خاطر مجبور کردن تعدادی از دختران دانشجو به برهنه شدن به پلیس شکایت شده است.

این دانشگاه زیر نظر اعضای فرقه سوامنارایان، از فرقه های افراطی هندو اداره می شود و سرپرست خوابگاه و دو تن از معلمان آن شصت و هشت دختر دانشجو را به دستشویی بردند و به آنها دستور دادند برهنه شوند. آنان می‌خواستند مطمئن شوند که این دختران در دوره قاعدگی نیستند.

پلیس این سه نفر را هم برای تحقیقات احضار کرده است.

براساس اعتقادات این فرقه، زنان هنگام عادت ماهانه حق ورود به محوطه های خاصی را ندارند و در خوابگاه دانشجویی هم ممنوعیت ورود به بعضی بخش ها رعایت می شود.

این دختران در موسسه آموزشی سهجاناند در ایالات گجرات در غرب هند تحصیل می کنند.

مقامات دانشگاه گفته اند که این زنان بعدا به خاطر نادیده گرفتن مقررات خوابگاه در مورد قاعدگی عذرخواهی کردند.

قاعدگی زنان از قدیم در هند تابو بوده است.

این اعتقاد وجود دارد که زنان در دوره قاعدگی ناپاک هستند و اجازه ندارند در بعضی از اجتماعات و مناسک دینی شرکت کنند.

موضوعات مرتبط