انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شروع بازشماری آرایی که بازشماری شده بود

کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید بازشماری آرا و بررسی ویژه صندوق‌های رای‌گیری، امروز در کابل و چند ولایت آغاز شده است. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در مخالفت با این روند، بر ابطال آرای بدون بایومتریک و خارج از زمان تاکید کرده است. در همین حال، روند بررسی ویژه به دلیل غیبت نماینده‌های کمیسیون شکایات، تأخیر داشت.

نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد.