مانور نظامی طرفداران دولت ونزوئلا

در ونزوئلا، عده زیادی از سربازان و غیرنظامیان، رزمایشی دو روزه آغاز کرده اند. دولت گفته هدف این مانور نظامی، آمادگی برای مقابله با خطر حمله نیروهای تحت رهبری آمریکاست. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت، این اقدام را مانور تبلیغاتی یک دیکتاتور نامیده است.

گیل مک‌للن گزارش می دهد.