افزایش نگهداری حیوانات خانگی غیرمعمول در بریتانیا

در بریتانیا شمار کسانی که حیوانات خانگی غیرمعمول نگهداری میکنند دارد زیاد می شود. البته نگه داشتن میمون و تمساح ممنوع نیست اما این نگرانی هست که صاحبان این حیوانات برای نگهداری آنها اطلاعات کافی نداشته باشند. این یعنی سالانه هزاران تا از این حیوانات رها می شوند.

جانی مر گزارش می‌دهد.